Merket med: pretty young thing

1912, From The Off-World Colonies

From The Off​-​World Colonies

Hvor arten menneske vil reise i fremtiden, enn si hva den vil utvikles til å bli, er stoff for fiksjon og fascinasjon. Hva som sikkert er, med mindre vi klusser ting skikkelig til, er at vi vil evolvere.

Let's be Light

Let’s be Universe

Sommersingler er en gammel og fortsatt like god tradisjon. Det er en anledning, for enkelte kanskje en unnskyldning, til å løsne på snippen, til å levere en melodi hvis ambisjoner ikke er andre enn…

Let's be Light

Nytt fra Let’s be Light

Opererer du i bransjen for elektro- / synthpop er remiksing av dine presumptivt beste innfall, utfall og anfall en nær obligatorisk øvelse. En øvelse som kan skape ny glød og moro, men som – ærlig talt…

Let's be Light

Are you Ready

Let’s be Light albumdebuterte i februar dette år, det med et album – selvtitulert – som på fint vis paraderer de mange sjatteringer av synthpop duoen behersker. Fra veldig fengende til det mer…

Let's be Light

Let’s be Light

Med «EP» leverte duoen Let’s be Light en av 2011s fineste norske utgivelser. Det til kun moderat ståhei, må kanskje sies, for i den evige flom av ny og gammel musikk om igjen er det ikke…