Enkle sjeler, BIG Music

Her bare en veldig kort notis om at Simple Minds etter alle syn og segn har levert deres beste album siden sånn ca. hundre år tilbake. Ikke at de aller siste har vært så altfor semre – de har tvert om vært for en stor del veldig ok – , men «Big Music» er noe helt annet, noe mer, noe større. Noe bedre.

«Big Music» ble sluppet den 31. oktober, et album som viser et fortsatt veldig vitalt Simple Minds. Et Simple Minds som fortsatt prøver, VIL, og streber høyt mot himmel. Samtidig et band som i dag har langt bedre grep om formelen, den STORE musikken, enn i mageplaskene og elendigheten som preget årene fra 1985 til 1995.

Yes, det er fortsatt noe mellom deg og Simple Minds. Helt sant, stol på mine ord.

Se www.simpleminds.com for siste nytt.

Simple Minds, Big Music

«Big Music»