Merket med: tomboy

Tomboy

Tomboy til Lost Weekend

Lost Weekend, ‘Norges vakreste festival’, skal vi tro arrangørene, har ved flere tidligere anledninger forsøkt å få sambygdingene fra Askøy utenfor Bergen til å gjøre comeback.

Tomboy

People Get Moving

I det post-a-ha’ske Norge, det vil si etter a-has store gjennombrudd, kom det frem en rekke band som satset på et tidsriktig, internasjonalt sound, og som gjorde dette med større hell enn forrige generasjon norske popstjerner.