Some Bizzare Album

Some Bizzare Album

Samlealbum står i manges bevissthet ikke særskilt høyt i kurs, og kanskje aller lavest rangert befinner de mange bokstavert under ‘Diverse Artister’ seg. En subgren av disse, som har lang tradisjon, nyter dog stor respekt; mindre og gjerne uavhengige selskapers presentasjon av egen stall.

Ethvert indieselskap verdt å nevne har minst étt slikt album i katalogen, og det er ikke så rent få eksempler på at slike album oppnår status som betydningsfulle historiske dokumenter. «Some Bizzare Album» fra 1981 er et slikt eksempel, tilhørende de virkelig legendariske labelsamplere.

Some Bizzare Records (feilstavingen er et resultat av dysleksi) ble grunnlagt av Stevo Pearce – av de fleste kjent som kun Stevo – , i London, 1980. «Some Bizzare Album» ble selskapets første utgivelse og bestod av artister håndplukket av Stevo. Utgangspunktet for albumet var hans jobb som listemaker for Record Mirror og Sounds, hvor alternative elektroniske band sendte ham demoer i håp om å få figurere på neste ukes liste.

Den klart viktigste årsaken for albumets historiske rykte, er at det inkluderte fire da ukjente navn som snart skulle oppnå stor suksess. Depeche Mode, The The, Soft Cell og Blancmange er alle representerte på samleren, hvorav Soft Cell og The The skulle forbli hos Some Bizzare og gjennom flere år være selskapets sterkeste kommersielle kort. Vel så viktig, for lyttegleden, er imidlertid at «Some Bizzare Album» og dets i alt tolv kutt / artister gir et bredt og spennende innblikk i britisk, elektronisk musikk på tidlig 80-tall.

Sof Cell

Soft Cell bidrar med «The Girl With The Patent Leather Face»

Some Bizzare skulle komme til å opprettholde posisjon som et av Englands mest utfordrende plateselskap gjennom hele 80-tallet, et selskap hvor alternative størrelser som Einstürzende Neubauten, Foetus, Coil, Test Department, Psychic TV, Swans og Cabaret Voltaire var tilknyttet for lengre eller kortere perioder. Var det ikke for Stevos sære lune og kjeltringstreker – opptil flere av allerede nevnte artister føler seg snytt for penger (Marc Almond, blant Stevos mest trofaste artister, tok i sin biografi et skikkelig oppgjør med sin tidligere manager) – , kunne hans teft for ny musikk bragt selskapet enda lengre.

Etter flere år med liten aktivitet, har Some Bizzare den senere tid signert en rekke nye artister og dessuten blitt aktive med hensyn til å relansere gammel katalog. «Some Bizzare Album», tidligere tilgjengelig på cd kun for en begrenset stund i 1992, skal være i handel sånn cirka i disse dager. Årets utgave inneholder tre bonuskutt som alle smelter fint inn i den tid og helhet som albumet representerer.

Some Bizzare Album:

Blancmange – Sad Day / Soft Cell – The Girl With The Patent Leather Face / Neu Electrikk – Lust Of Berlin / Naked Lunch – La Femme / The Fast Set – King Of the Rumbling Spires / The Loved One – Observations / Illustration – Tidal Flow / Depeche Mode – Photographic / The The – (Untitled) / B-Movie – Moles / Jell – I Dare Say It Will Hurt A Little / Blah Blah Blah – Central / Fad Gadget – Back To Nature (bonus) / The Normal – Warm Leatherette (bonus) / The Residents – The Act Of Being Polite (bonus)

Se www.somebizarre.com for ytterligere informasjon.