Merket med: de press

De Press

Et produkt av sin tid

De Press er et av norsk rocks mest sentrale navn, både i kraft av den oppmerksomhet de fikk på tidlig 80–tall og som resultat av medlemmenes aktiviteter i en rekke andre band.

Lars Hertervig, Gamle furutrær

Lars Hertervig

Lars Hertervig tilhører Norges mest markante malere. Hertervig levde fra 1830 til 1902 og tilbragte det meste av sitt liv i Stavanger. Han regnes blant romantikerne og blir av mange…