Merket med: midnight oil

Diesel and Dust

Diesel And Dust

Mange husker 80-tallet som en rosa og smakløs drøm, med egosentriske og overfladiske mennesker, og har tilsynelatende glemt at det samme tiåret var preget av politiske konflikter…