Merket med: mark knopfler

Dire Straits, Love Over Gold

Telegraph Road

Dire Straits tilhører de mindre tilforlatelige suksesshistoriene fra første halvdel av åttiårene. Ikke fordi musikken i seg selv ikke holdt mål, men fordi de musikalsk så vel som imagemessig befant…