Merket med: magnus andersen bettum

Magnus Andersen Bettum, Norske Plateomslag

Norske Plateomslag

Betydningen av det visuelle aspekt ved musikkutgivelser er kanskje i ferd med å gå tapt for den oppvoksende generasjon, eventuelt tar den bare ny form og retning i vår digitale tidsalder.