Merket med: louis gordon

John Foxx

Impossible glimmer neuro video

Lenge, veldig lenge, levde John Foxx livet utenfor musikkbransjen. Etter kommersiell nedtur, gikk Foxx etter 1985 tilbake til sitt gamle yrke som grafisk designer. Og ble der, som Dennis Leigh…

John Foxx

The Hidden Man

John Foxx tilhører ikke de artister som har slitt landeveien i overdreven grad, noe som kanskje er et av flere uttrykk for hans tilbaketrukne rolle som the quiet man. I de få tilfellene han har gjort…