Merket med: 80s

Sommerhit

Sommer og hits og sånt

Sommer er en fin oppfinnelse. Sommer er sol og softis, stille dager og støvete gater. Slitne pockets og søte drinker, fargerike salater og fjerne tanker. Passiarvennlige parker og puslende brettspill…

Duran Duran

Encyclopedia of 80s Music

Gode oppslagsverk kan man aldri få for mange av, ikke minst fordi det 100% komplette oppslagsverk neppe eksisterer. Løsningen for den uhelbredelige faktomanen er derfor å benytte flere kilder som kan utfylle hverandre.

Haysi Fantayzee

Classic 80s Pop

En tittel bør gjerne fortelle noe om en bok, men i tilfellet «The Encyclopaedia Of Classic 80s Pop» er tittelen både misvisende og mangelfull. For det første er ikke dette å regne som en encyclopaedia…