Merket med: play it again sam

The Neon Judgement, Box

Too Cold To Breathe

Mens vi venter på postmannen som trasker veien fra Belgia til vår port for å overlevere The Neon Judgements nye album – “Smack” – , duger “Box” som knaskende god appetittvekker.