Merket med: daniel blythe

Haysi Fantayzee

Classic 80s Pop

En tittel bør gjerne fortelle noe om en bok, men i tilfellet “The Encyclopaedia Of Classic 80s Pop” er tittelen både misvisende og mangelfull. For det første er ikke dette å regne som en encyclopaedia…