Merket med: steve albini

Pixies, Vamos!

Da Pixies begynte å gjøre seg bemerket mot slutten av 80-tallet var de del av et større løft for amerikansk, alternativ, rock generelt. Fundamentet for fremgangene til SubPop, grunge…