Merket med: spandau ballet

Spandau Ballet

Spandau Ballet på Reformation Tour

Saken har vært mer eller mindre klar noen ukers tid, og i dag kom den offisielle kunngjøring om Spandau Ballets reformasjon. Med det har nok et navn hvis muligheter for gjensyn med så heller…

Gold

To Cut A Long Story Short

Et lite paradoks ved Spandau Ballet er at de, som innledningsvis blant de mest radikale av nyromantikkens store navn, ganske snart ble scenens kanskje mest konservative navn hørt i musikalske toner.

Spandau Ballet

She Loved Like Diamond

Bandene som befant seg innenfor bevegelsen new romantics hadde alle det til felles at de laget musikk myntet på dansegulvet. Selv om det dansbare var en samlende fellesnevner…