Merket med: rossetti’s compass

Rossetti's Compass

Rossetti’s Compass

Noe av det bedre med januar, denne ellers så mistrøstige måned i grått eller hvitt, vaklende på usikre løfter om nytt og skjerpet liv, eventuelt overgitt og hensunket i sort depresjon, er…