Merket med: new model army

New Model Army, History

Brave New World

Det vil ikke være helt feil å si at New Model Army var – og fortsatt er – et band som uanfektet av tid og trend løp sitt helt eget løp. Med røtter i punk og med et sterkt politisk engasjement…