Merket med: horror

Walk Among Us

Astro Zombies

Misfits hører til blant de band som har blitt gjenstand for langt større oppmerksomhet i årene etter sammenbruddet enn hva de fikk da de var aktive. Bandets ettermæle har vokst og blitt holdt i live…